Nasza firma
Oferta
Szkolenia
Aktualnoci
Przydatne www
Artykuy
Do pobrania
Poprawiamy
Cookies
Kontakt

Ta strona uywa plików Cookies. Dowiedz si wicej o celu ich uywania i moliwej zmianie ustawie. W tym celu wybierz przycisk "Cookies", 

lub kliknij: "Polityka Cookies". 

UWAGA: zabrania si wykorzystywania danych kontaktowych firmy do przesyania niezamawianych reklam i telemarketingu! 

 


 

Szanowni Pastwo,    

Firma dostarcza usugi tylko zarejestrowanym podmiotom gospodarczym. Nie realizujemy usug wobec osób nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej.

Oferujemy pomoc doradczo-wdroeniow, w nastpujcych obszarach dziaalnoci:

 • Wdroenia systemów zarzdzania jakoci.
 • Audity i dziaania doskonalce systemy zarzdzania jakoci.
 • Oznakowanie CE wyrobów.
 • Audity CE.
 • Przygotowanie systemu nadzoru nad produkcj wyrobów.
 • Przygotowanie firm do oznakowania innymi znakami bezpieczestwa.
 • Pomoc w kontaktach z laboratoriami i jednostkami certyfikujcymi systemy i wyroby.
 • Szkolenia z zakresu systemów zarzdzania jakoci.
 • Szkolenia z dyrektyw nowego podejcia i oznakowania CE.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jednorazowe konsultacje.
 • Doradztwo techniczne.

Firma posiada wieloletnie dowiadczenie. Zapewniamy profesionaln obsug. 

Jako firma konsultingowa, oferujemy dziaania ukierunkowane na dostarczanie nowoczesnych metod zarzdzania organizacjami. Czynimy to w szczególnoci poprzez upowszechnianie metod i narzdzi zarzdzania jakoci, zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy pracy, jak te procesami zwizanymi z kontrol oddziaywania na rodowisko 

Szczególnym obszarem naszych dziaa jest pomoc w procesie oceny zgodnoci i oznakowania CE wyrobów,  a take oferujemy przegldy i dostosowanie "starych" rodków pracy. Prowadzimy dziaania w obszarze maszyn i urzdze, wyrobów elektrotechnicznych, wyrobów medycznych, a take szeregu innych.

Szczegóowe informacje zawiera indywidualna oferta, opracowana na podstawie ogólnych informacji od Pastwa. Dziaamy na obszarze caej Polski.

Oferujemy obsug kompleksow, jak te czciow, wynikajc tylko z biecych potrzeb Klientów. W pracy kierujemy si zasad elastycznego podejcia i minimalizowania kosztów.

Zapraszamy do nawizania kontaktu. Chtnie odpowiemy na wszelkie Pastwa pytania i wtpliwoci. Pomoemy zrozumie, dlaczego warto zastosowa sprawdzone rozwizania. 

 

statystyka